MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: unieważnione

Przetarg otwarty nieograniczony na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

 Załączniki:
  » [KLA/ZP/01/2022] - SWZ - 11.2022 (691 KB)
  » [KLA/ZP/01/2022] - Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 11.2022 (746 KB)
  » [KLA/ZP/01/2022] - Załącznik nr 2 - wzor umowy_11.2022 (584 KB)
  » [KLA/ZP/01/2022] - Załącznik nr 3 - formularz ofertowy_11.2022 (78 KB)
  » [KLA/ZP/01/2022] - Załącznik nr 4 - Oświadczenie (18 KB)
  » [KLA/ZP/01/2022] - Załącznik nr 5 - wykaz usług 11.2022 (31 KB)
  » [KLA/ZP/01/2022] - Informacja o unieważnieniu postępowania (154 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 01. grudnia 2022 roku

Oznaczenie sprawy: KLA/ZP/01/2022 

Informacja o unieważnieniu postępowania

W imieniu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (prowadzącego postepowanie) informuję, że postępowanie dotyczące przetargu otwartego nieograniczonego na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń Kalskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o. o. (oznaczenie sprawy: KLA/ZP/1/2022) zostało unieważnione.

Działając na podstawie pkt XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. przetargu otwartego nieograniczonego na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń Kalskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o. o. (oznaczenie sprawy: KLA/ZP/1/2022), Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i nie wybiera żadnej oferty.Kalisz, dnia 15 listopada 2022 roku

Oznaczenie sprawy: KLA/ZP/01/2022

O G Ł O S Z E N I E

przetarg otwarty nieograniczony na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń  Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

 

Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62 – 800 Kalisz

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, które polegają na kompleksowym utrzymaniu
w należytej czystości taboru autobusowego oraz pomieszczeń należących do Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części zamówienia:

Część I Zamówienia – usługa sprzątania dla spółki KLA

Część II Zamówienia – usługa sprzątania dla spółki PKS w Kaliszu

 

Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (12 miesięcy).

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2022 roku do godz. 10:00.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 


Utworzony: 2022-11-15 13:59:14 przez Mateusz Maślak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2022-12-01 14:29:06 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony