www.bip.gov.pl

sobota, 24. marca 2018 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI » otwarte

[KLAPZP012017] Zapytanie ofertowe windykacja opłat KLA
Utw. 2017-05-25 14:53:25, Mod. 2017-07-13 13:23:03
Postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie adaptacji budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego”
Utw. 2018-03-16 14:15:52
Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Realizacja Projektu pn.: Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”
Utw. 2018-03-16 14:36:33
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony