MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

Dostawa w formie leasingu operacyjnego 8 sztuk używanych autobusów miejskich z silnikiem Diesla dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 Załączniki:
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - Ogłoszenie (129 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - SIWZ KLA autobusy używane (12984 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - Załącznik nr 1 do SIWZ - KLA 2019 opis techniczny autobusu (35 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - Załącznik nr 2 do SIWZ - KLA 2019 oświadczenie grupa kapitałowa (36 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - Załącznik nr 3 do SIWZ - KLA 2019 wykaz dostaw (37 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - Załącznik nr 4 do SIWZ - KLA 2019 Formularz ofertowy (107 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - Załącznik - F-01 KLA Sp. z o.o. II kw. 2019 (2513 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] -SIWZ KLA autobusy używane_190905 (239 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - zmiana treści SIWZ KLA autobusy nr 1 (757 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - wyjaśnienie treści SIWZ KLA autobusy nr 1 (805 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - wyjaśnienie treści SIWZ KLA autobusy nr 2 (815 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - wyjaśnienie treści SIWZ KLA autobusy nr 3 (2389 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - Informacja z otwarcia ofert autobusy 2019 (374 KB)
  » [OZ-P/KLA/04/2019] - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty autobusy 2019 (349 KB)
« powrót

numer sprawy: OZ-P/KLA/04/2019

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego 8 sztuk używanych autobusów miejskich z silnikiem Diesla dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 8 sztuk używanych autobusów z silnikiem Diesla, jednoczłonowych, niskopodłogowych,  przeznaczonego do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV):

CPV 34121400-5 autobusy niskopodłogowe,

CPV 66114000-2 usługi leasingu finansowego /operacyjnego/

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

  1. Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz

NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603

 

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2019 r. do godz. 10:00. Po upływie terminu złożenie oferty na „miniPortalu” nie będzie możliwe.

 

  1. Ofertę należy złożyć przez „miniPortal” Urzędu Zamówień Publicznych za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”.

 


Utworzony: 2019-09-10 10:17:02 przez Mateusz Maślak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-11-20 10:02:43 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony