MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[OZ-P/KLA/07/2019] - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 Załączniki:
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - SIWZ 2020 (314 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 1 do SIWZ PKS OPZ 2020 (396 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 2 do SIWZ KLA OPZ 2020 (441 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 3 do SIWZ 2020 (15 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 4 do SIWZ 2020 (15 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 5 do SIWZ formularz ofertowy PKS wstępny 2020 (24 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 6 do SIWZ formularz ofertowy KLA wstępny 2020 (20 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 7 do SIWZ formularz ofertowy PKS oferta końcowa 2020 (57 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 8 do SIWZ_formularz ofertowy KLA oferta końcowa 2020 (56 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 9 Projekt umowy cz1 cz2 2020 (62 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz autobusów PKS 2020 (51 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 11 do SIWZ Wykaz autobusów KLA 2020 (70 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Zaświadczenie KLA Sp. z o.o. 2019-11-13 (457 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Zaświadczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o. 2019-11-13 (282 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Lista klauzul dodatkowych_obligatoryjnych_wspólnych dla części I i II (35 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Informacja dla Wykonawcy ubezp. NNW KLA - ubezp. 2020 (167 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - KLA - Sprzęt elektr. wykaz z ewidencji (20 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - KLA załącznik szkodowość komunikacja (322 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Odpowiedzi dla Wykonawcy I - ubezp. 2020 (154 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Odpowiedzi dla Wykonawcy II - ubezp. 2020 (367 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - PKS KALISZ - Sprzęt elektr. wykaz (12 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz autobusów PKS 2020 po zmianie (59 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - PKS załącznik szkodowość komunikacja (218 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Zaświadczenie majątkowe KLA 2019-11-29 (291 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Zaświadczenie majątkowe PKS 2019-11-29 (287 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - Odpowiedzi dla Wykonawcy III - ubezp. 2020 (123 KB)
  » [OZ-P/KLA/07/2019] - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2020 (318 KB)
« powrót

                                                                                                                                                      Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/07/2019

 

O G Ł O S Z E N I E

  1. 1.       Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 – 38 62 – 800 Kalisz

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 – 38
62 – 800 Kalisz

  1. 2.       Tryb postępowania:

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 1843) nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

 

  1. 3.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części (oferty częściowe):

Część I zamówienia:          Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

Część II zamówienia:         Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.

 

  1. 4.       Termin wykonania zamówienia:

Okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

  1. 5.       Miejsce i termin składania ofert:

Pisemną ofertę wstępną należy złożyć do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 12:00, wyłącznie w pokoju nr 101 (sekretariat Spółki) mieszczącym się na I piętrze budynku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.  

  1. 6.       Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Warunki udziału oraz przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.


Utworzony: 2019-11-21 15:05:43 przez Mateusz Maślak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-12-11 14:14:05 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony