MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

Rozbiórka budynków socjalnego i magazynowego oraz utwardzenie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu

 Załączniki:
  » [OZ-P/KLA/10/2018] SIWZ - Rozbiórka budynków (387 KB)
  » [OZ-P/KLA/10/2018] Załącznik nr 1 - Projekt umowy rozbiórka 24.08.2018 (120 KB)
  » [OZ-P/KLA/10/2018] Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERT (46 KB)
  » [OZ-P/KLA/10/2018] Załącznik nr 3 - Oświadczenie (35 KB)
  » [OZ-P/KLA/10/2018] Załącznik nr 4 - projekty (21021 KB)
  » [OZ-P/KLA/10/2018] Załącznik nr 5 - Przedmiary (element pomocniczy) (106 KB)
  » [OZ-P/KLA/10/2018] INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - 07.09.2018 (94 KB)
  » [OZ-P/KLA/10/2018] INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (97 KB)
  » [OZ-P/KLA/10/2018] WYBÓR OFERTY (98 KB)
« powrót

Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/10/2018

 

 

Kalisz, dnia 28.08.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

  1. 1.       Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 – 38 62 – 800 Kalisz

  1. 2.       Tryb postępowania:

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

 

  1. 3.       Przedmiot zamówienia:

Rozbiórka budynków socjalnego i magazynowego oraz utwardzenie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

 

  1. 4.       Termin wykonania zamówienia:

Nie później niż do dnia 15.11.2018 r.

 

  1. 5.       Miejsce i termin składania ofert:

Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 11 września 2018 r. do godz. 10:00, wyłącznie w pokoju nr 101 (sekretariat Spółki) mieszczącym się na I piętrze budynku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.   

 

  1. 6.       Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Warunki udziału oraz przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.


Utworzony: 2018-08-28 13:24:45 przez Mateusz Maślak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-09-12 13:25:50 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony