MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: unieważnione

Postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie adaptacji budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego”

 Załączniki:
  » [OZPKLA032018] SIWZ adaptacja serwisu ogumienia (1086 KB)
  » [OZPKLA032018] Załącznik nr 1 - Projekt umowy (510 KB)
  » [OZPKLA032018] Załącznik nr 2 - Formularz ofert (47 KB)
  » [OZPKLA032018] Załącznik nr 3 - Oświadczenie (45 KB)
  » [OZPKLA032018] Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe (39 KB)
  » [OZPKLA032018] Załącznik nr 5 - Potencjał (46 KB)
  » [OZPKLA032018] Załącznik nr 6 - Oświadczenie pełnomocnictwo (39 KB)
  » [OZPKLA032018] Załącznik nr 7 - Projekty (8742 KB)
  » [OZPKLA032018] Załącznik nr 8 - Przedmiary (329 KB)
  » [OZPKLA032018] Informacja z otwarcia kopert (382 KB)
  » [OZPKLA032018] Informacja o unieważnieniu (687 KB)
« powrót

 

Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/03/2018                             Kalisz, dnia 14 marca 2018 roku

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

          W imieniu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (Zamawiającego) informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie pkt 19.10.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.numer sprawy: OZ-P/KLA/03/2018

 

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz

NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603

  

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłasza się postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest:

 
 „Wykonanie adaptacji budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego”
 
 
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Termin składania oferty 06.03.2018 r. do godz. 10:00.

Utworzony: 2018-02-16 21:01:13 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-03-15 08:42:19 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony