MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

KPTNZ082013 - Dostawa paliw płynnych

 Załączniki:
  » [KPTNZ082013] Ogłoszenie o zamówieniu (135 KB)
  » [KPTNZ082013] SIWZ - Dostawa paliw płynnych (169 KB)
  » [KPTNZ082013] Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie art 22 (29 KB)
  » [KPTNZ082013] Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art 24 (30 KB)
  » [KPTNZ082013] Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (32 KB)
  » [KPTNZ082013] Załącznik nr 4 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe (32 KB)
  » [KPTNZ082013] Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy (43 KB)
  » [KPTNZ082013] Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (68 KB)
  » [KPTNZ082013] Informacja dla Wykonawców 1 (57 KB)
  » [KPTNZ082013] Informacja dla Wykonawców 2 (65 KB)
  » [KPTNZ082013] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (34 KB)
« powrót

numer sprawy: KPT/NZ/08/2013

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa paliw płynnych dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 
i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

 

 1. Przedmiot zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa n/w paliw płynnych:
   • oleju napędowego ON w ilości 3.960 m3 odpowiadającego normie PN-EN 590 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 Nr 221,poz. 1441 z późn. zm.) w tym: KPT - 600 m3, KLA - 1.880 m3, PKS - 1.480 m 3
   • benzyny bezołowiowej PB-95 w ilości 135 m3 odpowiadającej normie PN-EN 228 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221, poz. 1441 z późn. zm.) w tym: KPT - 110 m3, PKS - 25 m3.

    transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę.
  • Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. Zamawiający
  • Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
   ul. Wrocławska 30 - 38
   62 - 800 Kalisz
   NIP: 618-21-37-238
   REGON: 301808700

  • Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
   ul. Majkowska 26
   62 - 800 Kalisz
   NIP: 618-00-33-902
   REGON: 250442603

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowe w Kaliszu Sp. z o.o.
   ul. Wrocławska 30 - 38
   62 - 800 Kalisz
   NIP: 618-00-41-528
   REGON: 000617456

   upoważnia Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wrocławska 30 - 38, NIP: 618-21-37-238, REGON: 301808700 do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
 3. Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

  Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

 4. Adres do korespondencji:

  Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30 - 38   62 - 800 Kalisz
  faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 768-00-22
  godziny pracy: 7:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

Utworzony: 2013-07-08 07:55:44 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-11-21 09:57:41 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony