MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 WŁADZE I STRUKTURA :: Kierownictwo

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

 Załączniki:
 
« powrót

 1. Organami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki
 2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Kalisza.
 3. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków (każdy powoływany jest na trzyletnią kadencję) powoływanych przez Miasto Kalisz.
           Skład Rady Nadzorczej:
 • Maja Baraniak – Przewodnicząca RN
 • Piotr Sękowski – Wiceprzewodniczący RN
 • Urszula Janczar - Członek RN
 1. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd, w skład którego aktualnie wchodzi:
  • Elżbieta Binder – Prezes Zarządu
 2. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.

Utworzony: 2008-01-11 07:44:34 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2024-05-06 08:54:30 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony