www.bip.gov.pl

wtorek, 11. sierpnia 2020 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 WŁADZE I STRUKTURA :: Kierownictwo

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

 Załączniki:
 
« powrót

 1. Organami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki
 2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Kalisza.
 3. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków (każdy powoływany jest na trzyletnią kadencję) powoływanych przez Miasto Kalisz.
  Skład Rady Nadzorczej:
  • Karolina Skrzypczyńska – Przewodnicząca RN
  • Maja Baraniak – Wiceprzewodnicząca RN
  • Piotr Cegielski – Sekretarz RN
  • Michał Jackowski - Członek RN
 4. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd, w skład którego aktualnie wchodzi:
  • Elżbieta Binder – Prezes Zarządu
 5. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.

Utworzony: 2008-01-11 07:44:34 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-01-15 08:16:02 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony