MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH DO STACJI PALIW KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.

 Załączniki:
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 206-539742-pl (121 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - SWZ sukcesywna dostawa paliw 2022 r. (498 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Załącznik nr 1 do SWZ (34 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Załącznik nr 2 do SWZ (21 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Załącznik nr 3 do SWZ (20 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Załącznik nr 4 do SWZ (18 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Załącznik nr 5 do SWZ (19 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Załącznik nr 6 do SWZ (39 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Załącznik nr 7 do SWZ (20 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (320 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Edytowalna wersja formularza JEDZ (184 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (571 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Informacja z otwarcia ofert (228 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Sprostowanie informacji otwarcia ofert (223 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (216 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Informacja o unieważnieniu czynności (211 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.12.2021 r (235 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2021] -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (101 KB)
« powrót

Nr postępowania: KLA/ZI-ZP/01/2021

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłasza się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego pn.:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH
DO STACJI PALIW KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.”

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych do stacji paliw Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu (kod pocztowy 62-800), transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę, w ilości szacunkowej:

-         2800 m3 (dwa tysiące osiemset m3) oleju napędowego ON,

-         150 m3 (sto pięćdziesiąt m3) benzyny bezołowiowej Pb-95

Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV):

CPV 09134100-8 olej napędowy,

CPV 09132100-4 benzyna bezołowiowa.

 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

  1. Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2021 r. do godz. 10:00. Po upływie terminu złożenie oferty na „miniPortalu” nie będzie możliwe.

 

Ofertę należy złożyć przez „miniPortal” Urzędu Zamówień Publicznych za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Sposób złożenia oferty,
w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”.

Utworzony: 2021-10-22 10:07:06 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2022-01-28 09:42:44 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony