MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Przetarg nieograniczony - „SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021 r.”

 Załączniki:
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - OGŁOSZENIE - 2020-OJS210-514325-pl-1 (115 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - SIWZ - sukcesywna dostawa paliw 2021 (424 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (110 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Załącznik nr 2do SIWZ - projekt umowy (160 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw (95 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie (88 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.11.2020 (133 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (182 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Informacja z otwarcia ofert 01.12.2020 (112 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty paliwa 2021 (84 KB)
  » [KLA/ZZ-ZP/12/2020] - 2021-OJS012-026157-pl-ts (125 KB)
« powrót

numer sprawy: KLA/ZZ-ZP/12/2020                                                                                                                  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA

KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. W OKRESIE

OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021 r.”

 

1.       Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu, transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę, w ilości szacunkowej:

-         3300 m3 (trzy tysiące trzysta m3) oleju napędowego ON,

-         180 m3 (sto osiemdziesiąt m3) benzyny bezołowiowej Pb-95

Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV):

CPV 09134100-8 olej napędowy,

CPV 09132100-4 benzyna bezołowiowa,

 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2.       Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz

NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603

 

3.       Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2020 r. do godz. 10:00. Po upływie terminu złożenie oferty na „miniPortalu” nie będzie możliwe.

 

 

4.       Ofertę należy złożyć przez „miniPortal” Urzędu Zamówień Publicznych za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”.

 

 


Utworzony: 2020-10-28 12:11:42 przez Mateusz Maślak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2021-02-15 13:55:14 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony