MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.07.2019r. DO 31.12.2019 r.

 Załączniki:
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - Ogłoszenie 2019-OJS074-176503-pl (127 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - SIWZ KLA paliwa 10.04.2019 (421 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - zmiana treści SIWZ KLA paliwa 2019 nr 1 (415 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] -wyjaśnienie treści SIWZ KLA paliwa 2019 (643 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - wyjaśnienia treści SIWZ KLA paliwa 2019 nr 1 (1481 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - Załącznik nr 1 do SIWZ (65 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony (65 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - Załącznik nr 2 do SIWZ (69 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - Załącznik nr 3 do SIWZ (37 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - Załącznik nr 4 do SIWZ (34 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - wyjaśnienia treści SIWZ KLA paliwa 2019 nr 2 (390 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - Informacja z otwarcia ofert paliwa 2019 (367 KB)
  » [OZ-P/KLA/01/2019] - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty paliwa 2019 (349 KB)
« powrót

numer sprawy: OZ-P/KLA/01/2019

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA

KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. W OKRESIE

OD 01.07.2019r.

DO 31.12.2019 r.”

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu, w ilości szacunkowej:

-         1800 m3 (jeden tysiąc osiemset m3) oleju napędowego ON,

-         120 m3 (sto dwadzieścia m3) benzyny bezołowiowej Pb-95

Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV):

CPV 09134100-8 olej napędowy,

CPV 09132100-4 benzyna bezołowiowa,

transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Okres realizacji zamówienia: od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

  1. Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz

NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603

 

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019 r. do godz. 10:00. Po upływie terminu złożenie oferty na „miniPortalu” nie będzie możliwe.

 

  1. Ofertę należy złożyć przez „miniPortal” Urzędu Zamówień Publicznych za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”.

Utworzony: 2019-04-15 13:37:01 przez Mateusz Maślak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-10-24 07:04:26 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony