MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[OZPKLA182018] Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, majątku oraz odpowiedzialności cywilnej

 Załączniki:
  » [OZPKLA182018] - SIWZ - ubezpieczenia 2019 (247 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 1 do SIWZ - opis PKS 2019 (434 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 2 do SIWZ - opis KLA 2019 (360 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 3 do SIWZ 2019 (15 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 4 do SIWZ 2019 (15 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 5 do SIWZ formularz ofertowy PKS wstępny 2019 (23 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 6 do SIWZ formularz ofertowy KLA wstępny 2019 (20 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 7 do SIWZ formularz ofertowy PKS oferta końcowa 2019 (56 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 8 do SIWZ formularz ofertowy KLA oferta końcowa 2019 (55 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt umowy (120 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz autobusów PKS 2019 (42 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz autobusów KLA 2019 (93 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 12 do SIWZ Zaświadczenia o szkodowości KLA 2019 (889 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 13 do SIWZ Zaświadczenia o szkodowości PKS 2019 (631 KB)
  » [OZPKLA182018] - Załącznik nr 14 - Lista klauzul dodatkowych obligatoryjnych wspólnych dla części I i II (136 KB)
  » [OZPKLA182018] - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (I) - Zmiana terminu składania ofert (93 KB)
  » [OZPKLA182018] - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (II)-05.12.2018 (221 KB)
  » [OZPKLA182018] - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (120 KB)
« powrót

Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/18/2018

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający dokonują zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert wstępnych w przedmiotowym postępowaniu:

Nowy termin składania ofert:   10 grudnia 2018 roku do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert:    10 grudnia 2018 roku o godz. 10:15.

O G Ł O S Z E N I E

 1. Zamawiający:

  Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 – 38 62 – 800 Kalisz

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 – 38 62 – 800 Kalisz

 2. Tryb postępowania:

  Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

 3. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części (oferty częściowe):

  Część I zamówienia:          Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

  Część II zamówienia:     Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.

 4. Termin wykonania zamówienia:

  Okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 5. Miejsce i termin składania ofert:

  Pisemną ofertę wstępną należy złożyć do dnia 5 grudnia 2018 r. do godz. 10:00, wyłącznie w pokoju nr 101 (sekretariat Spółki) mieszczącym się na I piętrze budynku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  Warunki udziału oraz przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Utworzony: 2018-11-28 14:49:48 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-12-17 14:23:15 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony