MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: unieważnione

Rozbiórka budynków socjalnego i magazynowego, remont i nowa elewacja budynku trafostacji oraz utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia

 Załączniki:
  » [OZPKLA092018] - SIWZ (433 KB)
  » [OZPKLA092018] - Załącznik nr 1 - Projekt umowy rozbiórka (28 KB)
  » [OZPKLA092018] - Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERT (46 KB)
  » [OZPKLA092018] - Załącznik nr 3 - Oświadczenie (46 KB)
  » [OZPKLA092018] - Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe (39 KB)
  » [OZPKLA092018] - Załącznik nr 5 - Potencjał (42 KB)
  » [OZPKLA092018] - Załącznik nr 6 - Grupa (43 KB)
  » [OZPKLA092018] - Załącznik nr 7 - projekty (23446 KB)
  » [OZPKLA092018] - Załącznik nr 8 - Przedmiary (element pomocniczy) (186 KB)
  » [OZ-P/KLA/09/2018] - Informacja o wyniku postępowania (320 KB)
« powrót

Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                              Kalisz, dnia 20.08.2018 r.
 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W imieniu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (Zamawiającego) informujemy, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.
Oznaczenie sprawy: OZ-P/KLA/09/2018

 Kalisz, dnia 27.07.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

 1.       Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 – 38 62 – 800 Kalisz

2.       Tryb postępowania:

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, do którego na podstawie art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

3.       Przedmiot zamówienia:

Rozbiórka budynków socjalnego i magazynowego, remont i nowa elewacja budynku trafostacji oraz utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

4.       Termin wykonania zamówienia:

Nie później niż do dnia 31.10.2018 r.

5.       Miejsce i termin składania ofert:

Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2018 r. do godz. 13:00, wyłącznie w pokoju nr 101 (sekretariat Spółki) mieszczącym się na I piętrze budynku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.   

6.       Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Warunki udziału oraz przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego Ogłoszenia.


Utworzony: 2018-07-27 13:09:30 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-08-21 13:38:13 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony