MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Realizacja Projektu pn.: Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”

 Załączniki:
  » [OZPKLA042018] - KLA - SIWZ.pdf (1102 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 1 - Projekt umowy.pdf (568 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 2 - Formularz ofert.doc (144 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc (139 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 4 - Doświadczenie.doc (137 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 5 - Potencjał.doc (140 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 6 - Grupa.doc (137 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 7 - Oświadczenie pełnomocnictwo.doc (135 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 8 - Projekt.zip (44244 KB)
  » [OZPKLA042018] - Załącznik nr 9 - Przedmiary.zip (459 KB)
  » [OZPKLA042018] - INFORMACJA dla Wykonawców - Zmiana terminu składania ofert (547 KB)
  » [OZPKLA042018] - Informacja z otwarcia (631 KB)
  » [OZPKLA042018] - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (442 KB)
« powrót

numer sprawy: OZ-P/KLA/04/2018

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

Nowy termin składania ofert:   13.04.2018 r. do godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert:    13.04.2018 r. o godz. 10:15.
numer sprawy: OZ-P/KLA/04/2018

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłasza się przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:
 

Realizacja Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”

 

Przedmiot zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego w Kaliszu.
  • Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego spółka z o.o. w Kaliszu” nr POIS.01.02.00-00-0001/16  w ramach działania 1.2 oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
  • Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania, o którym mowa powyżej.
Warunki udziału oraz przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Utworzony: 2018-03-16 14:36:33 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-05-08 14:46:44 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony