MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

Postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie adaptacji budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego”

 Załączniki:
  » [OZPKLA052018] - SIWZ adaptacja serwisu ogumienia.pdf (1007 KB)
  » [OZPKLA052018] - Załącznik nr 1 - Projekt umowy.pdf (510 KB)
  » [OZPKLA052018] - Załącznik nr 2 - Formularz ofert.doc (47 KB)
  » [OZPKLA052018] - Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc (45 KB)
  » [OZPKLA052018] - Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe.doc (39 KB)
  » [OZPKLA052018] - Załącznik nr 5 - Potencjał.doc (46 KB)
  » [OZPKLA052018] - Załącznik nr 6 - Oświadczenie pełnomocnictwo.doc (39 KB)
  » [OZPKLA052018] - Załącznik nr 7 - Projekty.zip (8742 KB)
  » [OZPKLA052018] - Załącznik nr 8 - Przedmiary.zip (329 KB)
  » [OZPKLA052018] - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - Zmiana terminu składania ofert (502 KB)
  » [OZPKLA052018] - Informacja z otwarcia (599 KB)
  » [OZPKLA052018] - Informacja o wyborze oferty najkorzystnijszej.pdf (394 KB)
« powrót

numer sprawy: OZ-P/KLA/05/2018

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

Nowy termin składania ofert:   13.04.2018 r. do godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert:    13.04.2018 r. o godz. 10:45.numer sprawy: OZ-P/KLA/05/2018

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się postępowanie przetargowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

 

„Wykonanie adaptacji budynku serwisu ogumienia

pod pełnienie funkcji budynku magazynowego”

 

Warunki udziału oraz przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Utworzony: 2018-03-16 14:15:52 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-05-08 14:47:12 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony