MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: unieważnione

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Realizacja Projektu pn.: Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”

 Załączniki:
  » [OZ-PKLA012018] KLA - SIWZ (1102 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 1 - Projekt umowy (568 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 2 - Formularz ofert (144 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 3 - Oświadczenie (139 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 4 - Doświadczenie (134 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 5 - Potencjał (140 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 6 - Grupa (137 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 7 - Oświadczenie pełnomocnictwo (135 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt (44244 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiary (459 KB)
  » [OZ-PKLA012018] Informacja z otwarcia kopert (367 KB)
  » [OZPKLA012018] Informacja o unieważnieniu (377 KB)
« powrót

numer sprawy: OZ-P/KLA/01/2018                                      Kalisz, dnia 14 marca 2018 roku

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

         W imieniu Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. (Zamawiającego) informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.


O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:
 
Realizacja Projektu pn.: Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”

 1. Przedmiot zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego w Kaliszu.
  • Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego spółka z o.o. w Kaliszu” nr POIS.01.02.00-00-0001/16  w ramach działania 1.2 oś priorytetowa i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
  • Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Okres realizacji zamówienia: od 03.04.2018 r. do 14.08.2018 r.
  • Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. Zamawiający:

  Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

  ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz

  NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603

 3. Termin składania oferty 06.03.2018 r. do godz. 10:00.

Utworzony: 2018-02-09 14:37:05 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-03-15 08:42:49 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony