MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ122014] ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (UBEZPIECZENIE)

 Załączniki:
  » [KPTNZ122014] SIWZ (203 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 1 do SIWZ - PKS opis przedmiotu zamówienia (185 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 1a - Wykaz autobusów PKS (48 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 1b.1 - Szkodowość PKS (196 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 1b.2 - Zaświadczenie_PKS Kalisz (53 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 2 do SIWZ - KLA opis przedmiotu zamówienia (201 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 2a - Wykaz autobusów KLA_2015 (62 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 2b.1 - Zaświadczenie_KLA Sp. z o.o. (56 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 2b.2 Zaświadczenie KLA (243 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie art 22 (30 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie art 24 (30 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy PKS (wstępna) (60 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy KLA (wstępna) (58 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz ofertowy PKS (oferta końcowa) (309 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz ofertowy KLA (oferta końcowa) (279 KB)
  » [KPTNZ122014] Załącznik nr 9 - Projekt umowy Cz. I i Cz.II (80 KB)
  » [KPTNZ122014] Informacja dla Wykonawców _1_ - 05.12.2014 (394 KB)
  » [KPTNZ122014] Informacja dla Wykonawców _2_ - 09.12.2014 (41 KB)
  » [KPTNZ122014] INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (40 KB)
« powrót

Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/12/2014

22.12.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

 

Nr Części

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część I zamówienia - ubezpieczenie

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

Część II zamówienia - ubezpieczenie Kaliskich Linii Autobusowych Sp z o.o.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

 

 

Wybrane w poszczególnych Częściach oferty, uzyskały w tych Częściach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.Kalisz, dnia 1 grudnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

 

  1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. występując jako prowadzący postępowanie (Pełnomocnik Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty na:

    CZEŚĆ I - ubezpieczenie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
    CZEŚĆ II - ubezpieczenie majątku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz.

  2. Ofertę należy złożyć do dnia 12.12.2014 r. do godz. 1000 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.:
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

Utworzony: 2014-12-02 09:05:32 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2014-12-22 13:33:22 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony