MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ132013 ] Dostawy części zamiennych

 Załączniki:
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 6 do SIWZ - Okładziny i klocki hamulcowe (27 KB)
  » [KPTNZ132013] SIWZ - dostawy części zamiennych. (197 KB)
  » [KPTNZ132013] Zalacznik nr 1 do SIWZ - VOLVO (68 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 2 do SIWZ - SCANIA (44 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 3 do SIWZ - AUTOSAN (32 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 4 do SIWZ - MERCEDES (24 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 5 do SIWZ - Akcesoria (29 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 6 do SIWZ - Okładziny i klocki hamulcowe (28 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków (32 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (28 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 9 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe (38 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 10 do SIWZ - Formularz ofertowy (77 KB)
  » [KPTNZ132013] Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy (79 KB)
  » [KPTNZ132013] Informacja dla Wykonwców 1 (43 KB)
  » [KPTNZ132013] Informacja o wyborze oferty (38 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 31 grudnia 2013 roku

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/13/2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na       podstawie Kodeksu Cywilnego pn.: „Sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów      dla spółek: Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. Kaliskich Linii Autobusowych
        Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w poszczególnych zadaniach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty złożone przez:

 

Nr i nazwa zadania

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

ZADANIE nr 1
- Części zamienne do autobusów marki Volvo

PPUH „AUTOCENTRUM” Maziarz, Krawiec Sp. J.

Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec

ZADANIE nr 2
- Części zamienne do autobusów marki SCANIA

PPUH „AUTOCENTRUM” Maziarz, Krawiec Sp. J.

Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec

ZADANIE nr 3
- Części zamienne do autobusów AUTOSAN

PPUH „AUTOCENTRUM” Maziarz, Krawiec Sp. J.

Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec

ZADANIE nr 4
- Części zamienne do autobusów MERCEDES

PPUH „AUTOCENTRUM” Maziarz, Krawiec Sp. J.

Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec

ZADANIE nr 5
- Akcesoria do autobusów

PPUH „AUTOCENTRUM” Maziarz, Krawiec Sp. J.

Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec

ZADANIE nr 6
- Okładziny i klocki hamulcowe

PPUH „AUTOCENTRUM” Maziarz, Krawiec Sp. J.

Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec

 

Wybrane w poszczególnych Zadaniach oferty, uzyskały w tych Zadaniach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena

 

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.Kalisz, dnia 4 grudnia 2013 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/13/2013

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
„Sukcesywne dostawy części zamiennych i akcesoriów do autobusów dla
Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.
Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne (uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiających) dostarczanie części zamiennych i akcesoriów do pojazdów użytkowanych przez Zamawiających.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert do 20.12.2013 r. do godz. 12:00.

Utworzony: 2013-12-05 07:26:49 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2014-01-03 07:56:58 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony