MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ142013] Dostawa Opon

 Załączniki:
  » [KPTNZ142014] SIWZ (191 KB)
  » [KPTNZ142013] Załącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków (32 KB)
  » [KPTNZ142013] Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (27 KB)
  » [KPTNZ142013] Załącznik nr 3 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe (33 KB)
  » [KPTNZ142013] Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (59 KB)
  » [KPTNZ142013] Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy (101 KB)
  » [KPTNZ142013] Informacja dla Wykonwców 1 (40 KB)
  » [KPTNZ142013] Informacja dla Wykonwców 2 (48 KB)
  » [KPTNZ142013] Informacja o wyborze oferty (34 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 30 grudnia 2013 roku

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/14/2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon do autobusów dla spółek Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o., Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.”

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

WULKANEX Mularczyk Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 27, 62 - 571 Stare Miasto

 

Wybrana oferta, uzyskała największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.Kalisz, dnia 10 grudnia 2013 roku

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/14/2013

 

 PZRESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17.12.2013 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 17.12.2013 r. o godz. 10:15.


Kalisz, dnia 27 listopada 2013 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/14/2013

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

 „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon do autobusów dla spółek:

Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.

Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

 

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego) dostawy fabrycznie nowych opon do autobusów.
  2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Zamówienie realizowane będzie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
  4. Termin składania ofert 12.12.2013 r. do godz. 10:00.

Utworzony: 2013-11-28 08:49:09 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-12-30 14:34:14 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony