MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

[KPTNZ122013] Ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej

 Załączniki:
  » [KPTNZ122013] SIWZ (178 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 1 do SIWZ - PKS opis przedmiotu zamówienia (98 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 1a - Wykaz autobusów PKS (30 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 1b - Szkodowość PKS (214 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 2 do SIWZ- KLA opis przedmiotu zamówienia (100 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 2b - Szkodowość KLA (143 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie art 22 (29 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie art 24 (30 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 5 do SIWZ - Formlarz ofertowy PKS (wstępna) (59 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 6 do SIWZ - Formlarz ofertowy KLA (wstępna) (58 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 7 do SIWZ - Formlarz ofertowy PKS (oferta końcowa) (329 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 8 do SIWZ - Formlarz ofertowy KLA (oferta końcowa) (253 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 9 - Projekt umowy Cz. I i Cz.II (80 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 2a - Wykaz autobusów KLA (48 KB)
  » [KPTNZ142013] Załącznik nr 10 - Szkodowość majatkowa PKS KLA (183 KB)
  » [KPTNZ122013] Załącznik nr 2b - Szkodowość KLA hestia (143 KB)
  » [KPTNZ122013] Informacja dla Wykonawców 05.12.2013 (67 KB)
  » [KPTNZ122013] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (40 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 18 grudnia 2013 roku

 

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/12/2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.:„Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.” 

 INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

 

Nr Części

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część I zamówienia - ubezpieczenie

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

Część II zamówienia - ubezpieczenie Kaliskich Linii Autobusowych Sp z o.o.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Odział

ul. 3 Maja 4, 62 - 800 Kalisz

 

 Wybrane w poszczególnych Częściach oferty, uzyskały w tych Częściach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena


Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/12/2013

 


Kalisz, dnia 04.12.2013 r.


Informacja dla Wykonawców


Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o brakujący załącznik nr 2B - Szkodowość KLA (część 2)


Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/12/2013

Kalisz, dnia 26.11.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

 1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. występując jako prowadzący postępowanie (Pełnomocnik Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty na:

CZEŚĆ I -   ubezpieczenie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz

CZEŚĆ II - ubezpieczenie majątku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

                    ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz.

 2. Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2013 r. do godz. 900 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.:

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

Kalisz, dnia 18 grudnia 2013 roku

 

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/12/2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.:„Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

 i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.”

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

 

Nr Części

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część I zamówienia - ubezpieczenie

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA

ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot

Część II zamówienia - ubezpieczenie Kaliskich Linii Autobusowych Sp z o.o.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Odział

ul. 3 Maja 4, 62 - 800 Kalisz

 

 

Wybrane w poszczególnych Częściach oferty, uzyskały w tych Częściach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena


Utworzony: 2013-11-28 08:37:28 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-12-19 14:31:57 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony