MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

[KPTNZ112013] OGŁOSZENIE- Dostawa olejów i smarów

 Załączniki:
  » [KPTNZ112013] SIWZ (203 KB)
  » [KPTNZ112013] Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków (32 KB)
  » [KPTNZ112013] Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (27 KB)
  » [KPTNZ112013] Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (81 KB)
  » [KPTNZ112013] Załącznik nr 4 - Projekt umowy (109 KB)
  » [KPTNZ112013] Informacja dla Wykonawców 1 (38 KB)
  » [KPTNZ112013] informacja dla Wykonawców 2 załacznik (522 KB)
  » [KPTNZ112013] Informacja dla Wykonawców 2 (49 KB)
  » [KPTNZ112013] Informacja dla Wykonawców 3 (65 KB)
  » [KPTNZ112013] Informacja dla Wykonawców 4 (32 KB)
  » [KPTNZ112013] Informacja o wyborze oferty (27 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 9 grudnia 2013 roku

 

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/11/2013

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

TEDEX S.A.

ul. Nowa 17, 05 - 500 Piaseczno, Stara Iwiczna

 

Wybrana oferta, uzyskała największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena.


 Kalisz, dnia 20 listopada 2013 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/11/2013

PZRESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 26.11.2013 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 26.11.2013 r. o godz. 10:15.


Kalisz, dnia 8 listopada 2013 roku

oznaczenie sprawy: KPT/NZ/11/2013

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa olejów i smarów dla

Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.

Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

 i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ”

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (uzależnione od aktualnych potrzeb Zamawiającego) dostawy transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę produktów rafinacji ropy naftowej.
  2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Utworzony: 2013-11-08 14:49:39 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-12-10 15:43:33 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony