MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

[KPT-NZ052013] DOSTAWA DWÓCH NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH DLA KLA SP. Z O.O.

 Załączniki:
  » [KPT-NZ052013] Ogłoszenie o zmówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (169 KB)
  » [KPT-NZ052013] SIWZ (157 KB)
  » [KPT-NZ052013] Załacznik nr 1 - opis tech.-eksploata (120 KB)
  » [KPT-NZ052013] Załacznik nr 2 - oświadczenie art. 22 (27 KB)
  » [KPT-NZ052013] Załacznik nr 3 - oświadczenie art 24 (27 KB)
  » [KPT-NZ052013] Załacznik nr 4 - informacja o grupie kapitałowej (31 KB)
  » [KPT-NZ052013] Załacznik nr 5 - doświadczenie zawodowe (35 KB)
  » [KPT-NZ052013] Załacznik nr 6 - Kompletacja autobusu MIDI (80 KB)
  » [KPT-NZ052013] Załacznik nr 7 - Formularz oferty (58 KB)
  » [KPT-NZ052013] Załacznik nr 8 - Projekt umowy (94 KB)
  » [KPT-NZ052013] Informacja dla Wykonawców (32 KB)
  » [KPT-NZ052013] 2013.06.03 Informacja dla Wykonawców.pdf (30 KB)
  » [KPT-NZ052013] 2013.06.17 Informacja dla Wykonawców (47 KB)
  » [KPT-NZ052013] Informacja o wyborze Oferty (33 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 22.05.2013 r.

numer sprawy: KPT/NZ/05/2013

O G Ł O S Z E N I E

Ogłasza się przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH
AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH DLA KLA SP. Z O.O.
NA POTRZEBY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 1. Przedmiot zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów klasy MIDI dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej.
  • Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  • Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Zamawiający:
  Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
  62 - 800 Kalisz, ul. Majkowska 26

 3. Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2013 r. do godz. 11:00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.:
  Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

 4. Adres do korespondencji:
  Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 30 - 38 62 - 800 Kalisz
  faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 62 768-00-22
  godziny pracy: 7:00-15:00 (od poniedziałku do piątku)

Utworzony: 2013-05-22 14:29:22 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-11-21 09:57:47 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony