MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

[KPT-13/18/2012] Dostawa części zamiennych i akcesoriów do autobusów PKS w Kaliszu Sp. z o.o. i KLA Sp. z o.o.

 Załączniki:
  » [KPT-13/18/2012]SIWZ (81 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 1 - AUTOSAN (134 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 2 - MERCEDES (53 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 3 - VOLVO (39 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 4 - Akcesoria (61 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 5 - Okładziny hamulcowe.doc (43 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 6 - VOLVO (69 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 7 - MAN (61 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 8 - SCANIA.xls (46 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 9 - Okładziny i klocki hamulcowe (25 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 10 - Akcesoria (31 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 11 - Oświadczenie o spełneniu warunków (30 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 12 - Oświadczenie o braku podstaw do wykl (27 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Zalacznik_nr_13_-_Doswiadczenie_zawodowe (37 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 14 - Formularz ofertowy (Część I) (72 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 15 - Formularz ofertowy Część II (72 KB)
  » [KPT-13/18/2012]Załącznik nr 16 - wzór umowy (75 KB)
  » [KPT-13/18/2012] 20121211 Informacja dla wyknawców (39 KB)
  » [KPT-13/18/2012] Załącznik nr 7 - MAN (uwzględnione zmiany z dnia 11.12.2012) (60 KB)
  » [KPT-13/18/2012] 13122012 Informacja dla wyknawców (34 KB)
  » [KPT-13182012] Wyborze oferty (1064 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 27 grudnia 2012 roku

oznaczenie sprawy: KPT - 13/18/2012

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

CZĘŚĆ I
PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

Zadanie nr 1- Części zamienne do autobusów AUTOSAN; PPUH „AUTOCENTRUM" Maziarz, Krawiec Sp. J. Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec
Zadanie nr 2- Części zamienne do autobusów MERCEDES; PPUH „AUTOCENTRUM" Maziarz, Krawiec Sp. J. Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec
Zadanie nr 3- Części zamienne do autobusów VOLVO; Le Cart Sp. z o.o. ul. Wolności - Boczna 1, 39 - 300 Mielec
Zadanie nr 4- Akcesoria do autobusów marki AUTOSAN, MERCEDES, VOLVO; PPUH „AUTOCENTRUM" Maziarz, Krawiec Sp. J. Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec
Zadanie nr 5- Okładziny hamulcowe. MP PARTS ul. Rolna 8, 25 - 419 Kielce

CZĘŚĆ II
KLA Sp. z o.o.

Zadanie nr 6- Części zamienne do autobusów marki VOLVO, PPUH „AUTOCENTRUM" Maziarz, Krawiec Sp. J. Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec
Zadanie nr 7- Części zamienne do autobusów marki MAN; PPUH „AUTOCENTRUM" Maziarz, Krawiec Sp. J. Wola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec
Zadanie nr 8- Części zamienne do autobusów marki SCANIA; PPUH „AUTOCENTRUM" Maziarz, Krawiec Sp. J. ola Mielecka 358a, 39 - 300 Mielec
Zadanie nr 9- Okładziny i klocki hamulcowe. MOTO-BUS Wątroba, Andrearczyk Sp. J. l. Nakielska 211a, 85 - 350 Bydgoszcz
Zadanie nr 10- Akcesoria do autobusów marki VOLVO, MAN, SCANIA. Le Cart Sp. z o.o. l. Wolności - Boczna 1, 39 - 300 Mielec

Wybrane w poszczególnych Zadaniach oferty, uzyskały w tych Zadaniach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena. W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert) w ramach poszczególnych Zadań.

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.

 
Kalisz, dnia 13 grudnia 2012 roku

oznaczenie sprawy: KPT - 13/18/2012

INFORMACJA

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19.12.2012 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 19.12.2012 r. o godz. 10:30.

 
Kalisz, dnia 29 listopada 2012 roku

oznaczenie sprawy: KPT - 13/18/2012

ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY
(zapytanie o cenę)

  1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. występując jako prowadzący postępowanie (Pełnomocnik Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty na:

    CZEŚĆ I - dostawy części zamiennych i akcesoriów do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz

    CZEŚĆ II - dostawy części zamiennych i akcesoriów do autobusów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz.

  2. Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2012 r. do godz. 1000 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.:

    Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

    ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

 


Utworzony: 2012-11-30 14:08:05 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-11-21 09:58:00 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony