MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

[KPT-13/17/2012] Dostawa nowych opon dla autobusów PKS w Kaliszu Sp. z o.o. i KLA Sp. z o.o.

 Załączniki:
  » [KPT-13/17/2012]1. SIWZ (78 KB)
  » [KPT-13/17/2012]2. Oświadczenie nr 1 (30 KB)
  » [KPT-13/17/2012]3. Oświadczenie nr 2 (27 KB)
  » [KPT-13/17/2012]4. Formularz ofertowy - PKS. (56 KB)
  » [KPT-13/17/2012]5. Formularz ofertowy - KLA (50 KB)
  » [KPT-13/17/2012]6. Umowa - PKS (83 KB)
  » [KPT-13/17/2012]7. Umowa - KLA (80 KB)
  » [KPT-13172012] Wyborze oferty (956 KB)
« powrót

Kalisz, dnia 20 grudnia 2012 roku


oznaczenie sprawy: KPT - 13/17/2012

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 


Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:

Część I (PKS) MOTO BUDREX Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291, 85 - 438 Bydgoszcz


Część II (KLA) PUH M&A M. Rychlik
ul. Lazara 1, 46 - 220 Byczyna


Wybrane w poszczególnych Częściach oferty, uzyskały w tych Częściach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena

W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz
z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert) w ramach poszczególnych Części.

Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.

 
 
Kalisz, dnia 29 listopada 2012 roku


oznaczenie sprawy: KPT - 13/17/2012

ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY
(zapytanie o cenę)

 

  1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. występując jako prowadzący postępowanie (Pełnomocnik Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty na:

    CZEŚĆ I - dostawy nowych opon dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz

    CZEŚĆ II - dostawy nowych opon dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz.

  2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.12.2012 r. do godz. 1000 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.:

    Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.

    ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

 


Utworzony: 2012-11-30 13:42:53 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-11-21 09:58:07 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony