MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

[KPT - 13/14/2012]ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY (UBEZPIECZENIE)

 Załączniki:
  » 0.SIWZ (82 KB)
  » 1.(SIWZ)- PKS opis przedmiotu zamówienia (69 KB)
  » 1.1. (SIWZ) - Wykaz nr 1 PKS Wykaz pojazdów do ubezpieczenia 2013 (50 KB)
  » 2. (SIWZ) - KLA opis przedmiotu zamówienia (68 KB)
  » 2.1. (SIWZ) - WYKAZ nr 1 KLA wykaz pojazdów do ubezpieczenia 2013 (69 KB)
  » 3.(SIWZ) Oświadczenie nr 1 (31 KB)
  » 4. Oświadczenie nr 2 (28 KB)
  » 5. (SIWZ) - Formlarz ofertowy PKS (wstępna) (44 KB)
  » 6. (SIWZ) - FORMULARZ OFERTOWY - KLA (wstępna) (44 KB)
  » 7. (SIWZ) - Formlarz ofertowy PKS (końcowa) (255 KB)
  » 8. (SIWZ) - FORMULARZ OFERTOWY - KLA (końcowa) (195 KB)
  » 9.Umowa Cz. I i Cz.II (68 KB)
  » 2012.11.23 - Pytania i odpowiedzi od 1 do 2 (1008 KB)
  » 2012.11.27 - Pytania i odpowiedzi od 3 do 6 (34 KB)
  » 2012.11.29 - Pytania i odpowiedzi 7 (37 KB)
  » [KPT-13/14/2012] Wybór oferty (280 KB)
« powrót

 
 Kalisz, dnia 19 grudnia 2012 roku

oznaczenie sprawy: KPT - 13/14/2012

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w poszczególnych częściach, jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:


Część I (PKS) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Część II (KLA) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81 - 731 Sopot


Wybrane w poszczególnych Częściach oferty, uzyskały w tych Częściach największą ilość punktów tj. 100 w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była cena. W załączeniu przekazujemy informację o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z informacją na temat przyznanej punktacji (oceny ofert) w ramach poszczególnych Części. Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu i złożenie oferty.
 
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe (Pełnomocnik Zamawiającego) informuje, że termin składania ofert wstępnych zostaje przesunięty na dzień 07.12.2012 r. do godziny 1200. Otwarcie ofert wstępnych odbędzie się (miejsce jak w SIWZ) w dniu 07.12.2012 r. o godz. 1230.

 

Jednocześnie informujemy, iż oferty złożone wg starych zasad, na żądanie oferenta, będą zwrócone bez otwarcia.

 
 
oznaczenie sprawy: KPT - 13/14/2012

ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY
(zapytanie o cenę)
  1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. występując jako prowadzący postępowanie (Pełnomocnik Zamawiającego) zaprasza do złożenia oferty na:

    CZĘŚĆ I - ubezpieczenie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz

    CZĘŚĆ II - ubezpieczenie majątku Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz

  2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2012 r. do godz. 1200 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj.:
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38 , 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).

Utworzony: 2012-11-16 14:27:21 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-11-21 09:58:24 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony