MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

informacja o przetagu KPT - budowa budynku usługowego – warsztatu mechaniki pojazdowej z częścią warsztatową, magazynową pomieszczeniami socjalno – biurowymi oraz drogami i parkingiem w Kaliszu

 Załączniki:
 
« powrót

O G Ł O S Z E N I E

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz

O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „budowa budynku usługowego
- warsztatu mechaniki pojazdowej z częścią warsztatową, magazynową pomieszczeniami socjalno - biurowymi oraz drogami i parkingiem
w Kaliszu"


Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem niniejszego zamówienia nie publicznego sektorowego jest wybudowanie budynku usługowego - warsztatu mechaniki pojazdowej z częścią warsztatową, magazynową pomieszczeniami socjalno - biurowymi w Kaliszu
przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (działki nr: 2/7, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 3/2 i 4 (obręb 102)
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej , oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.        
  1. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej  www.kpt-kalisz.pl lub siedzibie Spółki.
  2. 2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
  3. 3. Zamawiający:
    Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
    62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 30 - 38

 adres do korespondencji: jak wyżej
 NIP:  618-21-37-238; REGON:  P-301808700
 faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (62)  768-00-22
 e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:    sekretariat@kpt-kalisz.pl
 adres strony internetowej:  www.kpt-kalisz.pl
 godziny pracy: 700-1500 (od poniedziałku do piątku)

Utworzony: 2012-09-06 14:57:37 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-11-21 09:58:29 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony