MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: zamknięte

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej.

 Załączniki:
  » Pytania i odpowidzi 3 (145 KB)
  » Pytania i odpowiedzi (31 KB)
  » Formularz ofertowy (30 KB)
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (91 KB)
  » Wzór umowy SIWZ (48 KB)
  » Pytania i odpowiedzi 1 (48 KB)
« powrót

Przetarg VIII/2009

Kalisz, 2009. 07. 27.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.
  Majkowska 26
  62-800 Kalisz
  www.kla.com.pl
  w.gajewski@kla.com.pl

 2. Określenie trybu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony

 3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru.
  Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 50,00 zł

 4. Opis przedmiotu z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 6. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

 7. Informacja na temat wadium:
  Kwota wadium 150 000,00 zł.

 8. Miejsce i termin składania ofert:
  w siedzibie zamawiającego
  Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.
  Majkowska 26
  62-800 Kalisz
  Pokój 212 - sekretariat
  do dnia 2009-09-21 do godz.10:00

 9. Termin związania ofertą
  okres 60 dni , tj. do dnia 2009-11-19

Utworzony: 2009-07-27 12:06:34 przez Paweł Nowak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2009-09-22 12:42:25 przez Paweł Nowak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony