MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 14. lipca 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI » rozstrzygnięte

[KPTNZ112014] Dostawa paliw płynnych
Utw. 2014-10-30 21:17:36, Mod. 2015-02-20 09:41:21
[KPTNZ122013] Ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej
Utw. 2013-11-28 08:37:28, Mod. 2013-12-19 14:31:57
[KPTNZ142013] Dostawa Opon
Utw. 2013-11-28 08:49:09, Mod. 2013-12-30 14:34:14
[KPTNZ132013 ] Dostawy części zamiennych
Utw. 2013-12-05 07:26:49, Mod. 2014-01-03 07:56:58
[KPTNZ122014] ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (UBEZPIECZENIE)
Utw. 2014-12-02 09:05:32, Mod. 2014-12-22 13:33:22
[KPTNZ062015] Dostawa paliw płynnych
Utw. 2015-10-28 13:46:43, Mod. 2015-12-17 18:42:13
[KPTNZ082015] Przetarg na ubezpieczenie majątku
Utw. 2015-12-17 18:48:35, Mod. 2015-12-28 14:44:15
[KPTNZ022016] ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (UBEZPIECZENIE)
Utw. 2016-11-28 10:56:37, Mod. 2016-12-19 16:12:01
[KLAPZP012016] Ogłoszenie o przetargu na dostawę autobusów
Utw. 2016-12-07 13:57:48, Mod. 2017-02-17 12:12:01
[KLAPZP012017] Zapytanie ofertowe windykacja opłat KLA
Utw. 2017-05-25 14:53:25, Mod. 2018-12-17 14:23:32
[KLAPZP022017] Zapytanie ofertowe sprzedaż wierzytelności KLA
Utw. 2017-07-13 13:12:18, Mod. 2017-08-09 11:14:44
Postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie adaptacji budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku magazynowego”
Utw. 2018-03-16 14:15:52, Mod. 2018-05-08 14:47:12
Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Realizacja Projektu pn.: Termomodernizacja budynku stacji kontroli pojazdów i budynku administracyjnego Kaliskiego Przedsiębiorstwa transportowego Spółka z o.o. w Kaliszu”
Utw. 2018-03-16 14:36:33, Mod. 2018-05-08 14:46:44
Rozbiórka budynków socjalnego i magazynowego oraz utwardzenie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu
Utw. 2018-08-28 13:24:45, Mod. 2018-09-12 13:25:50
[OZPKLA182018] Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, majątku oraz odpowiedzialności cywilnej
Utw. 2018-11-28 14:49:48, Mod. 2018-12-17 14:23:15
SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.07.2019r. DO 31.12.2019 r.
Utw. 2019-04-15 13:37:01, Mod. 2019-10-24 07:04:26
Dostawa w formie leasingu operacyjnego 8 sztuk używanych autobusów miejskich z silnikiem Diesla dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
Utw. 2019-09-10 10:17:02, Mod. 2019-11-20 10:02:43
SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020 r.
Utw. 2019-10-23 14:34:41, Mod. 2019-12-11 09:47:44
[OZ-P/KLA/07/2019] - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.
Utw. 2019-11-21 15:05:43, Mod. 2019-12-11 14:14:05
[KLA/ZZ-ZP/11/2020] - KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
Utw. 2020-10-21 15:09:01, Mod. 2020-12-17 14:23:20
[KLA/ZZ-ZP/12/2020] - Przetarg nieograniczony - „SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DLA KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021 r.”
Utw. 2020-10-28 12:11:42, Mod. 2021-02-15 13:55:14
[KLA/ZZ-ZP/02/2021] - ZAPYTANIE OFERTOWE dot. sprzedaży wierzytelności pieniężnych przysługujących Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.
Utw. 2021-01-18 15:01:13, Mod. 2021-02-15 13:51:33
[KLA/ZP/03/2021] - Przetarg otwarty nieograniczony na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
Utw. 2021-02-19 13:56:57, Mod. 2021-10-18 13:53:58
SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH DO STACJI PALIW KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.
Utw. 2021-10-22 10:07:06, Mod. 2022-01-28 09:42:44
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO STACJI PALIW KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.
Utw. 2022-09-21 10:45:37, Mod. 2022-12-12 14:54:44
Przetarg otwarty nieograniczony na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego i pomieszczeń Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.
Utw. 2022-12-02 11:58:20, Mod. 2023-10-30 13:54:03
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony