MENU DOSTĘPNO?ŒCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEwww.bip.gov.pl

niedziela, 26. maja 2024 r.
Strona główna BIP
FIRMA
Forma prawna
Dane adresowe
Przedmiot działania
Ogłoszenia
WŁADZE I STRUKTURA
Kierownictwo
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Związki Zawodowe w KLA
PRZETARGI
otwarte
zamknięte
rozstrzygnięte
unieważnione
Deklaracja dostępności
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
 
 PRZETARGI :: rozstrzygnięte

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO STACJI PALIW KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.

 Załączniki:
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Ogłoszenie_o_zamówieniu_2022 (122 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - SWZ sukcesywna dostawa ON 2023r (508 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 1 do SWZ (38 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 2 do SWZ (27 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 3 do SWZ (25 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 4 do SWZ (23 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 5 do SWZ (25 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 6 do SWZ (288 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 7 do SWZ (26 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 8 do SWZ (200 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 9 do SWZ (32 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 10 do SWZ (27 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 11 do SWZ (102 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 12 do SWZ (97 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (219 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Załącznik nr 6 do SWZ zmieniony (283 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (321 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - SWZ_sukcesywna_dostawa_ON_2023r_zmieniony (491 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Ogłoszenie zmian (68 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Informacja, o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (179 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Informacja z otwarcia ofert (228 KB)
  » [KLA/ZI-ZP/01/2022] - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -12.12 (213 KB)
« powrót

                                                                       Kalisz, dnia 19 października 2022 roku


                                                               AKTUALIZACJA
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.10.2022 r. do godz. 10:00. Po upływie terminu złożenie oferty na „miniPortalu” nie będzie możliwe.
Nr postępowania: KLA/ZI-ZP/01/2022            Kalisz, dnia 21 września 2022 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłasza się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego pn.:

 

„SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO
DO STACJI PALIW KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.”

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do stacji paliw Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu (kod pocztowy 62-800), transportem zagwarantowanym przez Wykonawcę, w ilości szacunkowej:

           -  1 773 m3 (tysiąc siedemset siedemdziesiąt trzy m3).

            Kod klasyfikacji ze wspólnego słownika zamówień (CPV):

                 CPV 09134100-8 olej napędowy.

 

            Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Warunków
            Zamówienia. Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
            Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
  1. Zamawiający:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2022 r. do godz. 10:00. Po upływie terminu złożenie oferty na „miniPortalu” nie będzie możliwe.

 

        4.Ofertę należy złożyć przez „miniPortal” Urzędu Zamówień Publicznych za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”.


Utworzony: 2022-09-21 10:45:37 przez Mateusz Maślak (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2022-12-12 14:54:44 przez Mateusz Maślak (administrator)
 
 Biuletyn Informacji Publicznej góra strony